Välkommen till Momsinstitutets hemsida

Syftet med hemsidan är att samla så mycket som möjligt om moms på ett ställe, tills vidare med undantag för rättsfall.

Senast inlagt

Seminarium om moms- och tullaspekter på transfer pricing, 30 november 2018

Mervärdesskatteregler för vouchrar (Finansdepartementet)

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna – SOU

Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationspunkt i vissa fall – proposition

Budgetproposition för 2018 – proposition

Ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller behandlingen av vouchrar (Rådet)

Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige (Skatteverket)

EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandlinginom skatt, tull och exekution (Finansdepartementet)

Seminarium om huvudsaklighets- och delningsprincipen, 4 april 2017

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster – proposition

Vissa frågor på området för indirekta skatter – proposition

Höjning av mervärdesskatt på biobiljetter – proposition

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster – lagrådsremiss

Vissa frågor på området för indirekta skatter – lagrådsremiss

Översyn av ersättning för dold mervärdesskatt – utredning

Är mervärdesskatten en konsumtionsskatt eller en företagsskatt – Rapport från Pernilla Rendahl

Vissa frågor på området för indirekta skatter, PM från finansdepartementet

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster, PM från finansdepartementet

Förlängd tid för Utredningen om översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt

Proposition med Rättelser i ML

Seminarie 27-28 november 2014 – Konferens om internationell mervärdesskatterätt

Arbetspapper från kommissionen om det slutliga momssystemet

Förlängd tid för deluppdraget för Utredningen om översyn av ersättning till kommuner och landsting för dold moms

Lagrådsremiss om gruppregistrering

Skatteverket begär att slussningsregeln upphävs

Kommissionens stämning mot Sverige om posttjänster

Proposition om omsättningsland för elektroniska tjänster

Direktiv till utredning om kommunmomsen

Lagrådsremiss om omsättningsland för elektroniska tjänster mm

Förlängning av momsordningen med Danmark

PM om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska

Ändring i genomförandeförordningen vad gäller platsen för tillhandahållande av tjänster

Förslag till direktiv om en standardiserad mervärdesskattedeklaration

Kommissionen stämmer Sverige inför EU-domstolen om moms på posttjänster

Proposition om Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

Lagrådsremiss om Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

Proposition om Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler

Lagrådsremiss om vissa skattefrågor

PM om Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

Utredning om Beskattning av mikroproducerad el m.m.